ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Renowacja bezwykopowa kanału kl. „0”...

INŻYNIER KONTRAKTU: Renowacja bezwykopowa kanału kl. „0” odprowadzającego ścieki z dzielnicy Wawer w Warszawie / 2016 - 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Renowacja bezwykopowa kanału kl. „0” odprowadzającego ścieki z dzielnicy Wawer w Warszawie / 2016 - 2017

Kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na pełnienie usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Renowacja bezwykopowa kanału kl. „0” odprowadzającego ścieki z dzielnicy Wawer w ul. Szpotańskiego, ul. Patriotów, ul. Wydawniczej Lca 5080 m wraz z wykonaniem renowacji przyłączy poprzez zainstalowanie długich kształtek kapeluszowych Lca 15 m.”

Inwestycja obejmuje m.in.:

  • opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
  • wykonanie renowacji metodą bezwykopową czynnego technologicznie kanału klasy „0”, zlokalizowanego na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, o długości ok. 5080 m wraz z wykonaniem renowacji przyłączy poprzez zainstalowanie długich kształtek kapeluszowych Lca 15 m
  • zabezpieczenie kolizji
  • odwodnienie terenu
  • odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych.