ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno - Miłomłyn, Miłomłyn - Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki / 2011 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno - Miłomłyn, Miłomłyn - Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki / 2011 - 2015

18.08.2011 podpisaliśmy kontrakt z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.: Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno - Miłomłyn, Miłomłyn - Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki, planowanego do dofinansowania ze śródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Usługa SAFEGE objęła nadzór, administrowanie i koordynację realizacji projektu.

Wykonano prace w zakresie:

 • Oznakowanie turystyczne przy obiektach Kanału,
 • Odbudowa pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny),
 • Zagospodarowanie terenu przy pochylniach,
 • Wykonanie miejsca postojowego w Buczyńcu,
 • Rozbudowa Izby Historii Kanału w Buczyńcu,
 • Przebudowa śluz (Ostróda, Zielona, Mała Rus, Miłomłyn),
 • Przebudowa Kanału Elbląskiego na szlakach żeglownych - w ograniczonym zakresie, na części poniższych odcinków:
 • Szlak żeglowny Miłomłyn – Jezioro Drużno (km 36+600 – 46+600),
 • Szlak żeglowny Miłomłyn – Ostróda - Stare Jabłonki (km 4+650 – 7+300),
 • Szlak żeglowny Miłomłyn – Iława (km 6+600 – 10+010),
 • Kanał Bartnicki: szlak jez. Ruda Woda – jez. Bartężek (km 0+000-0+865).
INŻYNIER KONTRAKTU: Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno - Miłomłyn, Miłomłyn - Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki / 2011 - 2015

Prace podzielone były na 4 zadania inwestycyjne:

Zadanie nr 1 - Przebudowa Kanału Elbląskiego na szlakach żeglownych: Miłomłyn - Ostróda - Stare Jabłonki, Miłomłyn - Iława, Jezioro Ruda Woda - Jezioro Bartężek
Zadanie nr 2 - Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnia Całuny
Zadanie nr 3 - Przebudowa śluz: Miłomłyn, Zielona, Ostróda i Mała Rus na Kanale Elbląskim
Zadanie nr 4 - Oznakowanie turystyczne przy obiektach Kanału.

Zobacz zdjęcia
Rewitalizacja Kanału Elbląskiego - zdj. RZGW Gdańsk Rewitalizacja Kanału Elbląskiego - zdj. RZGW Gdańsk Rewitalizacja Kanału Elbląskiego - zdj. RZGW Gdańsk Rewitalizacja Kanału Elbląskiego - zdj. RZGW Gdańsk Rewitalizacja Kanału Elbląskiego - zdj. RZGW Gdańsk Rewitalizacja Kanału Elbląskiego - zdj. RZGW Gdańsk