ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice - granica województwa (mijanka w Barwałdzie Średnim) / 2020 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice - granica województwa (mijanka w Barwałdzie Średnim) / 2020 - 2021

17.11.2020 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej przy realizacji umowy na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych na odcinku Wadowice – Andrychów, zaprojektowanie i wybudowanie mijanki w Barwałdzie Średnim w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice - granica województwa” (etap I).

Zakres robót objęty nadzorem polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu mijanki w Barwałdzie Średnim, na odcinku Wadowice – Andrychów i obejmuje:

 • budowę kabla telekomunikacyjnego
 • budowę 2 kabli światłowodowych
 • zabudowę kanalizacji kablowej, okablowania oraz wyposażenia niezbędnego do instalacji zegarów oraz urządzeń rozgłoszeniowych (megafonów) na przystankach osobowych
 • wykonanie kanalizacji oraz okablowania w związku z przebudową urządzeń srk i zabezpieczających oraz innymi pracami na przejazdach kolejowo-drogowych.

Nasi eksperci w ramach nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej podejmą następujące czynności:

 • reprezentowanie Zamawiającego na budowie
 • weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej
 • sprawdzanie jakości robót i materiałów
 • sprawdzanie i odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, eksploatacyjnych i końcowych
 • sporządzanie odbioru robót technicznych
 • przygotowanie i udział w odbiorach gotowych obiektów i przekazywanie ich do użytkowania
 • opiniowanie / sprawdzanie dokumentacji powykonawczej
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót
 • stwierdzanie usunięcia usterek i wad
 • rozliczenie końcowe.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.