ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie / 2019 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie / 2019 - 2021

14.08.2019 podpisaliśmy kontrakt z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na zarządzanie projektem „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I”.

Nasi specjaliści obejmą następujące zadania:

  • roboty budowlane oraz wyposażenie związane z rewitalizacją terenu
  • działania informacyjno-promocyjne
  • wyposażenie związane z rewitalizacją terenu.

Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jest częścią Programu Rewitalizacji na lata 2017 -2023, który zyskał dofinansowanie ze środków UE, realizowanego w ramach działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. W ramach tego projektu stworzone zostanie centrum edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz udostępnione zostanie nowe miejsce turystyczne na mapie Lublina: schron atomowy. Modernizacji poddany zostanie plac treningowy, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy.