ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Roboty budowlane na linii kolejowej nr 7, łączącej...

INŻYNIER KONTRAKTU: Roboty budowlane na linii kolejowej nr 7, łączącej Warszawę z przejściem granicznym Dorohusk na Ukrainie; odc. Otwock - Lublin / 2017 - 2025

INŻYNIER KONTRAKTU: Roboty budowlane na linii kolejowej nr 7, łączącej Warszawę z przejściem granicznym Dorohusk na Ukrainie; odc. Otwock - Lublin / 2017 - 2025

21.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na pełnienie usługi sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi na linii kolejowej nr 7, łączącej Warszawę z przejściem granicznym Dorohusk na Ukrainie. Projektem został objęty jej odcinek między Otwockiem a Lublinem”.

Inwestycja została podzielona na 8 kontraktów:

  • Kontrakt nr 1: na roboty na jednotorowym odcinku Otwock – Pilawa;
  • Kontrakt nr 2: na roboty na odcinku Pilawa – Dęblin;
  • Kontrakt nr 3: na roboty na odcinku Dęblin – Lublin;
  • Kontrakt nr 4: na wykonanie projektów i robót modernizacji  w zakresie Sterowania Ruchem Kolejowym wraz z teletechniką i ETCS na odcinku Otwock – Lublin;
  • Kontrakt nr 5: na wybudowanie Linii Potrzeb Nietrakcyjnych na odcinku Otwock – Pilawa;
  • Kontrakt nr 6: na rozbiórkę i budowę budynków na odcinku Otwock – Pilawa;
  • Kontrakt nr 7: na rozbiórkę i budowę budynków na odcinku Pilawa – Dęblin;
  • Kontrakt nr 8: na rozbiórkę i budowę budynków na odcinku Dęblin – Lublin.

Linia kolejowa nr 7 zwana Żelazną Drogą Nadwiślańską jest jedną z najważniejszych linii w Polsce, obsługującą dziennie ponad 150 pociągów pasażerskich. Jej modernizacja ma na celu wypełnienie zasadniczych wymogów Unii Europejskiej w dziedzinie transportu kolejowego, jakimi są liberalizacja usług przewozowych, otwarcie rynku na konkurencję oraz dostosowanie infrastruktury do podstawowych standardów jakości. Przedsięwzięcie poprawi atrakcyjność transportu kolejowego i zwiększy jego konkurencyjność w stosunku do innych gałęzi transportu.