ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka i budowa nowego dworca kolejowego Koszalin /...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka i budowa nowego dworca kolejowego Koszalin / 2022 - 2025

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka i budowa nowego dworca kolejowego Koszalin / 2022 - 2025

25.07.2022 podpisaliśmy kontrakt z Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbiórka i budowa nowego dworca kolejowego Koszalin”.

To już "nasz" 28. dworzec.

Specjaliści SAFEGE będą świadczyć swoje usługi w obszarach:

  • weryfikacji i opiniowania dokumentacji projektowej
  • wsparcia Zamawiającego w procesie wyłonienia wykonawcy
  • nadzoru nad procesem inwestycyjnym
  • nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach
  • rozliczenia Zadania Inwestycyjnego
  • koordynacji robót budowlanych w lokalach najemców

Dworzec w Koszalinie znajduje się przy liniach kolejowych nr 402 Koszalin – Stargard oraz nr 202 Gdańsk Główny – Stargard.

Obecny budynek powstał w 1962 r. Planuje się wyburzenie dworca oraz budowę nowego, mniejszego o charakterze regionalnym, który będzie dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Nowy dworzec będzie połączeniem nowoczesności i historii - na ścianach pozostaną dekoracje ścienne wykonane w technice sgraffito (pod ochroną konserwatorską). Ochroną objęte są również tunel oraz wejścia na perony. Koncepcja zakłada wydłużenie tunelu miejskiego pod wiatę nowego dworca przy wejściu.

Remont dworca wpisany jest do „Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023”.