ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka i budowa nowego dworca kolejowego Słupsk /...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka i budowa nowego dworca kolejowego Słupsk / 2022 - 2026

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka i budowa nowego dworca kolejowego Słupsk / 2022 - 2026

10.11.2022 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka i budowa nowego dworca kolejowego Słupsk”.

W miejscu obecnego budynku powstanie dworzec mniejszy o powierzchni około jednej trzeciej obecnego budynku. Wejście do trzykondygnacyjnego dworca usytuowano od strony ulicy Kołłątaja. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego przy dworcu powstanie parking Park and Ride, tunel pieszo-rowerowy, który połączy dwie części miasta podzielone torowiskiem i nowy dworzec autobusowy. Inwestycja zbiegnie się z kompleksową modernizacją linii 202, w ramach której w Słupsku powstaną nowe perony oraz przebudowy zostanie układ torowy na stacji.

Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

  • weryfikację i opiniowanie dokumentacji projektowej
  • wsparcie Zamawiającego w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych – w szczególności przygotowanie propozycji odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia
  • nadzór nad procesem inwestycyjnym i pełnienie nadzoru inwestycyjnego wszystkich branż
  • rozliczenie zadania inwestycyjnego w trakcie realizacji robót budowlanych oraz po ich zakończeniu
  • koordynacje techniczną robót budowlanych w lokalach najemców.

Jest to już 30 dworzec kolejowy w naszym portfolio.