ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie / 2010 - 2014

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie / 2010 - 2014

Kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o na usługę „Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr: 9, 10.1, 10.2, 11 w ramach Projektu pn.: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie".

W ramach ego projektu zrealizowano następujące:

 • budowę ok. 5,3 km sieci wodociągowej;
 • przebudowę ok. 48,8 km sieci wodociągowej;
 • modernizację ok. 2,3 km magistrali wodociągowej;
 • modernizację stacji wodociągowej „Zemborzycka”.
 • budowę ok. 56,9 km nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
 • budowę ok. 0,5 km nowej kanalizacji sanitarnej tłocznej;
 • budowę ok. 2,5 km kolektora sanitarnego N II;
 • przebudowę ok. 39 km sieci kanalizacyjnej;
 • budowę 1 nowej przepompowni ścieków;
 • modernizację oczyszczalni ścieków „Hajdów” w Lublinie.
INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie / 2010 - 2014

Pełniliśmy nadzór dla następujących Kontraktów na Roboty nr: 9B, 10.1B, 10.2B i 11B:

 1. Kontrakt nr 9B obejmował:

  - przebudowę sieci wodociągowych (ok. 5,9 km)
  - przebudowę kanalizacji sanitarnej (ok. 3,2 km) w Lublinie.

 2. Kontrakt nr 10.1B obejmował budowę ok. 0,9 km kolektora kanalizacji sanitarnej N II od ul. Zorza do ul. Odległej w Lublinie (etap I).

 3. Kontrakt nr 10.2B obejmował budowę ok. 1,6 km kolektora kanalizacji sanitarnej N II od ul. Odległej do granic miasta Lublin (etap II).

 4. Kontrakt nr 11B obejmował modernizację (przebudowę) stacji wodociągowej „Zemborzycka” w Lublinie.