ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Linia Kolejowa nr 7

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa – modernizacja oczyszczalni...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Lubartowie / 2017 - 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Lubartowie / 2017 - 2019

03.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Lubartowie Sp. z o.o. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad robotami budowlanymi projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Lubartowie".

W ramach niniejszej Inwestycji zrealizowane zostaną dwa zadania:

1. Rozbudowa i przebudowa-modernizacja 20-letniej oczyszczalni ścieków w Lubartowie, w tym:

  • budowa dwóch niezależnych ciągów technologicznych oczyszczani ścieków,
  • uzupełnienie technologii o oczyszczanie wstępne (krata, sitopiaskownik, osadnik wstępny),
  • kompleksowe rozwiązanie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi (dezintegracja ultradźwiękami, nowoczesna prasa, WKF),
  • produkcja energii z wytworzonego w procesie fermentacji biogazu;

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej w Lubartowie.