ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Łomży / 2018 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Łomży / 2018 - 2023

10.01.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Łomży”.

Poprzez tę inwestycję poprawimy jakość życia mieszkańców. Dzięki modernizacji oczyszczalnia ścieków zwiększy swoją możliwość odbioru zanieczyszczeń, nastąpi wymiana wyeksploatowanych urządzeń oraz zainstalowane zostaną dodatkowe urządzenia, co dostosuje cały system do nowych wymogów prawa ochrony środowiska oraz zwiększonego zapotrzebowania.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach POIiŚ 2014-2020”.