ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozlazłów i...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozlazłów i Karwowo i Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko - część północna i Chodaków w Sochaczewie / 2011 - 2013

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozlazłów i Karwowo i Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko - część północna i Chodaków w Sochaczewie / 2011 - 2013

15.09.2011 podpisaliśmy kontrakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sochaczewie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla kontraktów: nr 2 „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozlazłów i Karwowo” i nr 3 „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko - część północna i Chodaków”, Kontrakt nr 5.


Przedsięwzięcie zlokalizowane było w zlewniach rzek: Bzury, Utraty i Pisi. Obszar, którego dotyczy umowa leży w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch ważnych obszarów NATURA 2000, a mianowicie:

  • Puszczy Kampinoskiej (kod obszaru PLC140001) obejmującej obszar 37469,7ha,
  • Doliny Środkowej Wisły (kod obszaru PLB140004) obejmującej obszar 28061ha, w tym 25598,6ha położone w województwie mazowieckim.
INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozlazłów i Karwowo i Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko - część północna i Chodaków w Sochaczewie / 2011 - 2013

Wody rzeki Bzura zanieczyszczają Wisłę i bezpośrednio oddziaływają na prawnie chroniony obszar Kampinoskiego Parku Narodowego. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwiła  zagospodarowanie tych obszarów przy zachowaniu ekologicznych systemów przyrodniczych.

Inwestycje sieciowe objęte programem zlokalizowane były na terenie miasta Sochaczew. Lokalizacja sieci była zdeterminowana ukształtowaniem terenu, układem zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej, a także układem szlaków komunikacji drogowej. Budowa sieci kanalizacji miała miejsce na terenach nie wyposażonych w system kanalizacji sanitarnej, w poniższych zlewniach:
-    zlewnia zachodnia „Za Bzurą" obejmująca osiedla Karwowo i Rozlazłów,
-    zlewnia północna „Chodaków" obejmująca osiedle Chodaków, północną część osiedla Wypalenisko.
Pozostałe inwestycje dotyczące modernizacji istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej miały miejsce w centrum miasta.
Odbiornikiem ścieków jest Miejska Oczyszczalnia Ścieków położona w centrum miasta przy Al. 600-lecia.