ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa / 2010 - 2014

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa / 2010 - 2014

Kontrakt z Miastem Józefów na usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem niniejszego zamówienia bylo pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacjo robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa wg poniższego wykazu zadań:

  • Zadanie 1: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Michalin Wschodni
  • Zadanie 2: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Jarosław Północny i Rycice
  • Zadanie 3: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dębinka
  • Zadanie 4: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Emilianów i Kolonia Błota
  • Zadanie 5: rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową magistrali wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Nadzór inwestorski prowadzony był w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej.