ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU:„Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie...

INŻYNIER KONTRAKTU:„Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - etap II / 2017 - 2019

INŻYNIER KONTRAKTU:„Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - etap II / 2017 - 2019

09.02.2017 podpisaliśmy kontrakt z Hydro-Tech Sp. z o.o. na pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - etap II”. Inwestycja składa się z następujących zadań:

  1. zad. 1 – budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej,
  2. zad. 2 – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi,
  3. zad. 3 – budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowej - etap II,
  4. zad. 4 – budowa kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie,
  5. zad. 5 – przebudowa sieci wodociągowej w Zebrzydowej,
  6. zad. 6 – przebudowa sieci wodociągowej w Godzieszowie,
  7. zad. 7 – rozbudowa monitoringu sieci i stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami służącymi do monitorowania bieżących odczytów związanych z parametrami sieci i stacji uzdatniania wody (system typu SCADA).

Inwestycja stanowi kolejny etap działań mających na celu efektywne korzystanie z zasobów wód przez mieszkańców Gminy Nowogrodziec i jest już kolejna naszą inwestycją dla tej Spółki.