ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Goworowo / 2010 - 2011

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Goworowo / 2010 - 2011

26.10.2010 podpisaliśmy kontrakt z Urzędem gminy w Goworowie na Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego wykonania zadania pn. „Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Goworowo”.

Przedmiotem zamówienia było pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego dla realizowanej przez Gminę Goworowo inwestycji  pn. „Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Goworowo”.

W ramach etapu I w/w inwestycji w miejscowościach Wólka Brzezińska i Grodzisk wykonano grawitacyjno – tłoczną sieć kanalizacyjną z dwoma przepompowniami ścieków, bez przyłączy kanalizacyjnych.

W ramach etapu II w miejscowości Brzeźno wykonano mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków bytowych o wydajności Qdśr=30m3/d wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Sprawowaliśmy nadzór w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej.