ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo...

INŻYNIER KONTRAKTU: Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie / 2012 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie / 2012 - 2015

Kontrakt z Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa  Świętokrzyskiego w  Kielcach na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Do zadań SAFEGE należało pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz realizacja usług w zakresie zarządzania kontraktami polegającymi na zaprojektowaniu i wybudowaniu pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej składającej się ze 135 węzłów dystrybucyjnych, 8 węzłów szkieletowych oraz około 1 423 km traktów światłowodowych. Przedsięwzięcie zostało podzielone na 4 obszary inwestycyjne.