ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w...

INŻYNIER KONTRAKTU: System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański / 2013 - 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański / 2013 - 2017

Kontrakt z Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym "EKO-SKAWA" Sp. z o.o. z Makowa Podhalańskiego na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Projektu System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański.

Teren budowy sieci kanalizacyjnej zlokalizowany jest w beskidzkiej części Karpat Zachodnich w Beskidzkie Średnim (zwanym też Makowskim). Obszar gminy obejmuje też część Beskidu Wysokiego pogranicza Pasma Jałowieckiego i Pasma Policy. Miejscowość Białka leży wzdłuż rzeki Skawy i jej dopływu Skawica.

W ramach kanalizacji sanitarnej w Białce zaprojektowano kolektor główny, przebiegający przez całą miejscowość aż do granicy z gminą Zawoja oraz włączoną do niego rozdzielczą sieć kanalizacyjną na terenie Białki.

W skład zadania weszły następujące elementy::

  • Budowa kolektora głównego wzdłuż torów PKP oraz w pasie drogi wojewódzkiej wraz z pompownią główną (PG) i rurociągiem tłocznym pod rzeką Skawą,
  • Budowa kanałów sanitarnych w drogach gminnych oraz częściowo przez tereny prywatne w rejonie objętym inwestycją z 4 pompowniami lokalnymi,
  • Wykonanie sięgaczy do posesji.

Kolektor główny ma za zadanie odprowadzić ścieki - poza ściekami z miejscowości Białka - z pozostałych miejscowości gminy Maków Podhalański (Juszczyn, Kojszówka, Wieprzec) oraz z gminy Zawoja.

Łączna długość kanalizacji wynosi:

  • kanały grawitacyjne główne i sieć rozdzielcza (w tym sięgacze) ok. L= 33 500 mb,
  • przewody tłoczne ok. L = 1 085 mb,
  • pompownia ścieków - 5 szt.