ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap...

INŻYNIER KONTRAKTU: Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec / 2017 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec / 2017 - 2021

W dniu 28.12.2017 podpisaliśmy (w konsorcjum z firmą PILAMIS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi) kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach Projektu POIiŚ 5.1-15 pn. „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”.

Budowa tunelu stanowi kolejny etap udrażniania Łódzkiego Węzła Kolejowego. Dzięki tej inwestycji dworzec Łódź Fabryczna (którego budowę również nadzorowaliśmy, a od roku cieszy już podróżnych i użytkowników - więcej informacji) stanie się dworcem przelotowym zarówno na osi wschód-zachód (stacje Łódź Widzew – Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska), jak i na osi północ-południe (Łódź Kaliska- Łódź Fabryczna – Łódź Żabieniec).  Przez ścisłe centrum miasta będą mogły przejeżdżać pociągi regionalne oraz dalekobieżne, co przyczyni się do usprawnienia komunikacji kolejowej w skali całego kraju.

O podpisaniu kontraktu informowano również licznie na stronach rządowych oraz portalach internetowych:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

SAFEGE Polska: tunel Łódź Kaliska - Łódź Żabieniec (kompleksowy nadzór)

Prace nad budową podziemnych tuneli średnicowych, które połączą stację Łódź Fabryczna ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec i Kaliska przekształcą dworzec kolejowy Łódź Fabryczna ze stacji końcowej na przelotową. Inwestycja ta zwiększy możliwości kolei oraz ułatwi mieszkańcom codzienne podróże. Dzięki niej powstaną nowe połączenia i przystanki – Łódź Polesie, Łódź Śródmieście oraz Łódź Koziny.

Nad tym skomplikowanym i nowatorskim przedsięwzięciem czuwa nadzór inwestorski ekspertów  SUEZ Consulting (SAFEGE Polska). Mieliśmy już przyjemność przed laty nadzorować powstawanie multimodalnego węzła transportowego, jakim jest Łódź Fabryczna (zdjęcia z budowy, zdjęcia po otwarciu, zdjęcia nocne).

SAFEGE Polska: tunel Łódź Kaliska - Łódź Żabieniec (kompleksowy nadzór)

Ta wyjątkowa inwestycja - poza ogromną skalą -  zaskakuje szeregiem nowoczesnych technologii używanych na budowie. 

Maszyny drążące TBM - Faustyna o średnicy tarczy aż ponad 13 m i Katarzyna o średnicy ok. i 8,5 m - pracują nad wykonaniem pięciu tuneli, które połączą tunel główny ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. TBM Katarzyna drąży dwutorowy tunelu od ulicy Stolarskiej do podziemnego dworca Łódź Fabryczna, zaś TBM Faustyna wykona cztery jednotorowe tunele. Wykorzystanie TBM minimalizuje ryzyko związane z osuwaniem się ziemi, drganiami oraz osiadaniem terenu i budynków (teren robót to gęsta zabudowa miejska). Ograniczono również kolizje z miejską infrastrukturą w postaci sieci energetycznych, ciepłowniczych, gazowych czy wodnych. Bezpieczeństwo prac podnosi system ciągłego monitoringu i pomiarów drgań.

Nadzór dla bezpieczeństwa: Pracę maszyn nadzoruje specjalistyczny personel. Informacje obserwowane są na monitorach w kabinie, wewnątrz TBM-u. Równocześnie wykonawca na bieżąco monitoruje teren i dokonuje pomiarów drgań. Według wcześniej wykonanych ocen wykonawca wzmacnia fundamenty wybranych budynków. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców niektórych nieruchomości przewiduje się kilkudniowy pobyt poza miejscem zamieszkania. Informacje o terminie zmiany lokum przekazywane są z wyprzedzeniem. Czasowa zmiana przewidywana jest na ok. 3-5 dni. Mieszkania są całodobowo zabezpieczone.

Tubingi – czyli elementy podziemnych ścian: Tubingi tworzą obudowę tunelu. Transportowane są z fabryki w Mszczonowie i za pomocą specjalistycznych dźwigów opuszczane do wykopu, zaś wewnętrznym transportem trafiają do części montażowej TBM-u. Tubingi tworzą szczelne pierścienie, a zewnętrzną ścianę tunelu wiąże z gruntem specjalna zaprawa, która zapobiega wystąpieniu osiadań podłoża.

Na dwutorowy tunel o średnicy 12,7 m i długości 2,7 km przeznaczone jest 13 500 tubingów (1688 ringów). Do budowy 4 tuneli jednotorowych o łącznej długości 3,5 km wyprodukowane będzie 16 401 tubingów, układających się w pierścienie o średnicy 8,5 m.

Zobacz zdjęcia
Podpisanie umowy na realizację tunelu przez PKP PLK oraz Kamilę Strzelczak z SAFEGE przy udziale Ministra Budownictwa i Infrastruktury. Podpisanie umowy na realizację tunelu przez PKP PLK oraz Kamilę Strzelczak z SAFEGE przy udziale Ministra Budownictwa i Infrastruktury. Podpisanie umowy na realizację tunelu przez PKP PLK oraz Kamilę Strzelczak z SAFEGE przy udziale Ministra Budownictwa i Infrastruktury. Realizacja robót budowlanych tuneli Łódź Kaliska - Łódź Żabieniec - nadzór SAFEGE Realizacja robót budowlanych tuneli Łódź Kaliska - Łódź Żabieniec - nadzór SAFEGE Realizacja robót budowlanych tuneli Łódź Kaliska - Łódź Żabieniec - nadzór SAFEGE Realizacja robót budowlanych tuneli Łódź Kaliska - Łódź Żabieniec - nadzór SAFEGE