ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Umowa Ramowa na usługi Inżyniera Kontraktu dla...

INŻYNIER KONTRAKTU: Umowa Ramowa na usługi Inżyniera Kontraktu dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego

INŻYNIER KONTRAKTU: Umowa Ramowa na usługi Inżyniera Kontraktu dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego

W lipcu podpisaliśmy z Centralnym Portem Komunikacyjnym "Umowę Ramową na usługi Inżyniera Kontraktu dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego”.

Jest to kluczowe postępowanie dla inwestycji kolejowych w Polsce - aż 1 981 km linii kolejowych ma zostać wybudowanych w ramach programu CPK.

Jak podaje strona cpk.pl: Nadzór inwestorski jest niezbędny do realizacji inwestycji kolejowych CPK na najwyższym, europejskim poziomie. Pełniący tę funkcję inżynier kontraktu to podmiot, który działa w imieniu spółki, zarządzając kontraktem i sprawując m.in. pieczę nad opracowaniem dokumentacji, technicznym wykonaniem robót oraz ich jakością na wszystkich etapach inwestycji. Umowa ramowa obejmuje również zastępstwo inwestorskie w trakcie prac budowlanych, odbiór, przekazanie do użytkowania, etap rozliczenia inwestycji oraz – opcjonalnie – wsparcie w czasie rękojmi i gwarancji. W ramach przetargu na usługi Inżyniera Kontraktu spółka CPK wyłoniła i podpisała umowy ramowe z 20 wykonawcami (w tym z SAFEGE).

Wybrane w przetargu firmy będą mogły ubiegać się o poszczególne zadania cząstkowe przy budowie 10 „szprych” kolejowych w całej Polsce.