ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta...

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I / 2011 - 2014

INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I / 2011 - 2014

Kontrakt z Wodociągami Płockimi Sp. z o.o. w Płocku na projekt: Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I”. Projekt objął obszary miasta Płock, Maszewa, gminy Biała Stara w powiecie płockim.

Zakres robót inwestycyjnych nadzorowanych przez SAFEGE podzielony został na pięć zadań:

  1. Zadanie A: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie – etap II. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie. Zakłada się rozbudowę i przebudowę pracującej oczyszczalni (Q=26 000 m3/d) do docelowej przepustowości Qsrd=24 000 m3/d.
  2. Zadanie B: Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku.
  3. Zadanie C: Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku.
  4. Zadanie D: Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P5.
  5. Zadanie E: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie – etap I (zadanie wyłączone z zakresu robót objętych nadzorem).

Celem tego projektu poświęconego gospodarce ściekowej w Płocku było osiągnięcie norm jakościowych w zakresie oczyszczania ścieków i poprawy stanu środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.