ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 1 na liniach...

INŻYNIER KONTRAKTU: Wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 1 na liniach kolejowych 570 i 64 na odcinku Psary - Kozłów / 2014 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 1 na liniach kolejowych 570 i 64 na odcinku Psary - Kozłów / 2014 - 2021

Kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na nadzór i zarządzanie nad projektem pn.: „Wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 1 na liniach kolejowych 570 i 64 na odcinku Psary - Kozłów”. 

Projekt ten dotyczy połączenia VI korytarza transportowego: Gdańsk – Katowice – Žilina poprzez linie kolejowe 570 i 64 z III korytarzem transportowym: Bruksela – Aachen – Cologne – Dresden – Wrocław – Katowice – Kraków – Lwów – Kijów.

Zakres przedmiotowego projektu dotyczy linii kolejowych 570 i 64 na odcinku Psary – Kozłów, leżących na terytorium Polski i nie przekraczających granic sąsiadujących państw. Przedmiotem projektu jest:

  • zaprojektowanie, zabudowa i uruchomienie systemu ERTMS/ETCS poziom 1 na liniach kolejowych 570 i 64 na odcinku Psary – Kozłów,
  • projekt i zabudowa wszystkich niezbędnych interfejsów,
  • zwiększenie bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków,
  • umożliwienie prowadzenia ruchu pociągów z prędkościami rozkładowymi, dochodzącymi do 150 km/h, przy wykorzystaniu jednoosobowej obsady trakcyjnej i taboru wyposażonego w system ERTMS/ETCS
  • przeprowadzenie wszystkich koniecznych testów,
  • przekazanie urządzeń do eksploatacji.