ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Linia Kolejowa nr 7

Obwodnica Radomia

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii 278 Węgliniec –...

INŻYNIER KONTRAKTU: Zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii 278 Węgliniec – Zgorzelec / 2018 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii 278 Węgliniec – Zgorzelec / 2018 - 2021

18.09.2018 podpisaliśmy w konsorcjum z firmą EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o. kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie na nadzór oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii 278 Węgliniec – Zgorzelec” w ramach projektu pn. „Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T”.

Zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii 278 przewiduje wyposażenie jej w nowoczesny system i urządzenia sterowania ruchem kolejowym na około 30 km linii dwutorowej i 3 posterunkach ruchu. Dzięki temu europejskiemu systemowi zwiększy się poziom bezpieczeństwa, ryzyko zdarzeń na kolei zostanie znacznie ograniczone oraz zwiększy się przepustowość linii będącej odcinkiem międzynarodowej trasy E30.

Zakończenie wdrażania systemu przewidziane jest na koniec roku 2021.