ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych robót torowych w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych robót torowych w torze nr 2 na szlaku Tunel – Charsznica / 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych robót torowych w torze nr 2 na szlaku Tunel – Charsznica / 2016

Kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. (w konsorcjum z firmą KOLTECH INFRA) na Nadzór oraz pełnienie funkcji inżyniera nad realizacją robót budowlanych realizowanych w ramach zamówienia dodatkowego na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych robót torowych w torze nr 2 na szlaku Tunel – Charsznica, związanych z podniesieniem i regulacją toru nr 2 oraz przebudową sieci trakcyjnej dla umożliwienia zabudowy nawierzchni drogowej z płyt małogabarytowych na przejeździe kolejowym w km 3,434 linii 62, realizowanym w ramach Umowy nr 90/116/0010/14/z/l zawartej w dniu 09.05.2014 r. na Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I” POIiŚ 7.1-59, w zakresie zamówienia częściowego: część nr 4 – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: małopolskiego i śląskiego”.

W ramach niniejszej Inwestycji wykonane zostanie podniesienie i wyregulowanie toru nr 2 oraz przebudowa sieci trakcyjnej dla umożliwienia zabudowy nawierzchni drogowej z płyt małogabarytowych na przejeździe kolejowym w km 3,434 linii 62.

Projekt ten stanowi zamówienie dodatkowe do umowy z dnia 09.05.2014 r. na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I” POliŚ 7.1-59, w zakresie zamówienia częściowego: część IV – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: małopolskiego i śląskiego”.