ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta...

POMOC TECHNICZNA: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno / 2010 - 2011

POMOC TECHNICZNA: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno /

Kontrakt z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie na pomoc techniczną dla JRP i Zamawiającego realizującego projekt pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno”.

Głównymi celami projektu było:

 • dostosowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Kolno do wymogów prawa polskiego i unijnego;
 • zwiększenie liczby mieszkańców podłączonych do zbiorczego systemu odbioru ścieków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej likwidację szamb;
 • poprawa jakości wody pitnej;
 • poprawa jakości życia na terenie objętym Projektem;
 • stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.
POMOC TECHNICZNA: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno / 2010 - 2011

Projekt obejmował swoim zakresem następujące działania:

 • Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kolno (planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej),
 • Budowa ok. 19 km kanalizacji sanitarnej,
 • Budowa 3 przepompowni sieciowych,
 • Budowa ok. 9 km przyłączy,
 • Budowa ok. 2,1 km sieci wodociągowej,
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody.