ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Korekta do studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w...

POMOC TECHNICZNA: Korekta do studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 / 2015 - 2016

POMOC TECHNICZNA: Korekta do studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 / 2015 - 2016

Kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na realizację przedsięwzięcia pn. „Uzupełniające studium wykonalności wraz z dokumentacją przetargową dla Wariantu XIV tunelu średnicowego realizowanego w ramach budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15”, w ramach projektu POIiŚ 7.1-76 „Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15”.

Celem zamówienia uzupełniającego jest korekta przebiegu tunelu średnicowego zarówno w planie, jak i w profilu, która umożliwi budowę przystanku w rejonie ulic Zielonej, Zachodniej i Kościuszki w Łodzi, co pozwoli ograniczyć do niezbędnego minimum wyburzenie cennej architektonicznie i zabytkowej zabudowy mieszkalnej centrum Łodzi.