ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Opracowanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie dla...

POMOC TECHNICZNA: Opracowanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie dla projektu „Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" w Ełku / 2021

POMOC TECHNICZNA: Opracowanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie dla projektu „Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej

19.05.2021 otrzymaliśmy zlecenie na opracowanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie dla projektu „Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" w Ełku bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.

Projekt o wartości całkowitej 24 171 960 zł otrzymał dofinansowanie ze środków UE w wysokości 10 430 000 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (poddziałanie 1.1.1. - Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej).

Przedsięwzięcie, którego dotyczy aktualizacja wniosku o dofinansowanie obejmuje budowę dla ełckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Świt” kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy – kotłownia zostanie zlokalizowana w projektowanym budynku dobudowanym do budynku nieczynnej kotłowni.

Nowopowstały budynek kotłowni będzie wyposażony w kocioł wodny opalany zrębkami drzewnymi o mocy cieplnej 10 MW wraz z:

  • ekonomizerem suchym oraz kondensacyjnym,
  • układem magazynowania i podawania paliwa,
  • odprowadzeniem spalin i odpopielaniem
  • kompletną instalacją technologiczno-hydrauliczną.

SAFEGE pełni również funkcję Inwestora Zastępczego dla tego przedsięwzięcia (więcej informacji TUTAJ).

Wspomaganie inwestorów w realizacji zadań dotyczących wytwarzania energii odnawialnej jest jednym z zadań, w jakich nasi Specjaliści chętnie pomagają - energia odnawialna jest jednym z ważnych punktów zrównoważonego rozwoju, który zaś jest jednym z priorytetów naszej firmy.