ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Opracowanie operatów wodnoprawnych dla dróg wojewódzkich i...

POMOC TECHNICZNA: Opracowanie operatów wodnoprawnych dla dróg wojewódzkich i mostu na terenie działania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie / 2022

POPOMOC TECHNICZNA: Opracowanie operatów wodnoprawnych dla dróg wojewódzkich i mostu na terenie działania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie / 2022

29.09.2022 podpisaliśmy kontrakt z Województwem Podkarpackim – Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na:

  • wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z odnowieniem pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych dla zadania pn.: „Wykonanie mostu drogowego na potoku Świerczówka w km 1+765 wraz z umocnieniami potoku w okolicy projektowanego mostu oraz wykonanie obustronnych rowów odwadniających i odprowadzanie nimi ścieków opadowych z powierzchni projektowanej drogi do w/w potoku”;
  • wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z odnowieniem pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych dla drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Żurawica na odciniu Trzebuska Kąty – Trzeboś od km 2+555 do 6+052;
  • wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z odnowieniem pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zatok autobusowych, chodników, odwodnienia i zabezpieczenia kolidującej infrastruktury w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk na terenie gminy Sokołów Małopolski”.

Najważniejszym celem projektu, oprócz zaktualizowania nieaktualnych pozwoleń wodnoprawnych – uzyskania decyzji zezwalających na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i/lub gruntu, jest zredukowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez wprowadzenie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na wspomnianych obszarach.

Zadaniem naszych ekspertów będzie opracowanie merytoryczne całości dokumentacji w przypadku wszystkich 3 części. Projekt jest okazją do rozszerzenia portfolio oferowanych usług o segmenty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód (ochrony środowiska).