ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Opracowanie operatów wodnoprawnych dla dróg wojewódzkich...

POMOC TECHNICZNA: Opracowanie operatów wodnoprawnych dla dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Elblągu / 2022

POMOC TECHNICZNA: Opracowanie operatów wodnoprawnych dla dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Elblągu / 2022

09.09.2022 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na opracowanie operatów wodnoprawnych dla dróg wojewódzkich na terenie działania ZDW w Elblągu:

  • część 1 – opracowanie operatu wodnopawnego dla drogi wojewódzkiej nr 503 (Elbląg – Tolkmicko – Podgrodzie)
  • część 2 - opracowanie operatu wodnopawnego dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 513 (DK7- Pasłęk – Orneta)
  • część 3 - opracowanie operatu wodnopawnego dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 513 (Orneta – Lidzbark Warmiński).

Najważniejszym celem projektu, oprócz uzyskania decyzji zezwalających na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i/lub gruntu, jest zredukowanie negatywnego wpływu na
środowisko poprzez wprowadzenie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej
na wspomnianych obszarach.

Zadaniem specjalistów SAFEGE będzie opracowanie merytoryczne całości dokumentacji w przypadku wszystkich trzech części. Projekt jest okazją do rozszerzenia portfolio oferowanych przez nas usług o segmenty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód (ochrony środowiska).