ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Przygotowanie dokumentacji przetargowej modernizacji...

POMOC TECHNICZNA: Przygotowanie dokumentacji przetargowej modernizacji istniejącego bloku kogeneracyjnego oraz przeprowadzenie procedury przetargu / 2018

SEKTORY: , pozostałe usługi
POMOC TECHNICZNA: Przygotowanie dokumentacji przetargowej modernizacji istniejącego bloku kogeneracyjnego oraz przeprowadzenie procedury przetargu / 2018

15.11.2018 podpisaliśmy kontrakt z Zakładami Tłuszczowymi w Bodaczowie Sp. z o.o. na usługi dotyczące inwestycji pn. „Przygotowanie dokumentacji przetargowej na podstawie opracowanej przez Fabrykę Kotłów „SAFEKO” S.A. dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego bloku kogeneracyjnego oraz przeprowadzenie procedury przetargu ze szczegółową analizą ofert zakończoną rekomendacją wykonawcy”.

Modernizacji zostaną poddane m.in. istniejący kocioł na olej ciężki, instalacja nawęglania, instalacja odżużlania, instalacja oczyszczania spalin, instalacja wody świeżej i upustowej, instalacja uzdatniania kondensatu. Prace obejmą również kompleksowy remont budynku kotłowni oraz istniejącego komina. Zbudowane zostaną również nowa estakada pod rurociągi oraz przewody elektryczne pomiędzy budynkiem kotłowni a halami produkcyjnymi oraz dwa nowe kotły na miał węglowy o wydajności 22t/h i 12t/h.