ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Przygotowanie dokumentacji przetargowej modernizacji...

POMOC TECHNICZNA: Przygotowanie dokumentacji przetargowej modernizacji istniejącego bloku kogeneracyjnego oraz przeprowadzenie procedury przetargu / 2018

SEKTORY: , pozostałe usługi
POMOC TECHNICZNA: Przygotowanie dokumentacji przetargowej modernizacji istniejącego bloku kogeneracyjnego oraz przeprowadzenie procedury przetargu / 2018

15.11.2018 podpisaliśmy kontrakt z Zakładami Tłuszczowymi w Bodaczowie Sp. z o.o. na usługi dotyczące inwestycji pn. „Przygotowanie dokumentacji przetargowej na podstawie opracowanej przez Fabrykę Kotłów „SAFEKO” S.A. dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego bloku kogeneracyjnego oraz przeprowadzenie procedury przetargu ze szczegółową analizą ofert zakończoną rekomendacją wykonawcy”.

Modernizacji zostaną poddane m.in. istniejący kocioł na olej ciężki, instalacja nawęglania, instalacja odżużlania, instalacja oczyszczania spalin, instalacja wody świeżej i upustowej, instalacja uzdatniania kondensatu. Prace obejmą również kompleksowy remont budynku kotłowni oraz istniejącego komina. Zbudowane zostaną również nowa estakada pod rurociągi oraz przewody elektryczne pomiędzy budynkiem kotłowni a halami produkcyjnymi oraz dwa nowe kotły na miał węglowy o wydajności 22t/h i 12t/h.