ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Przygotowanie wariantowej ekspertyzy techniczno-ekonomicznej...

POMOC TECHNICZNA: Przygotowanie wariantowej ekspertyzy techniczno-ekonomicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla elektrociepłowni / 2021

16.07.2021 podpisaliśmy kontrakt z firmą zajmującą się krajowym segmentem ciepłownictwa na przygotowanie wariantowej ekspertyzy techniczno-ekonomicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla elektrociepłowni w jednym z miast zachodniej Polski.

Opracowanie ma na celu pozyskanie wiarygodnych danych w przypadku konieczności zaplanowania zmiany technologii związanej z ograniczeniem możliwości wykorzystywania wody wodociągowej (pitnej) do celów przemysłowych.

Przedmiotowe opracowanie będzie zawierać analizę wymogów formalno-prawnych, aspektów technicznych i technologicznych, w tym:

  • określenie dostępnych naturalnych zasobów wodnych (wód głębinowych i powierzchniowych) w obszarze działalności Elektrociepłowni i określenie możliwości wykorzystania ich do celów technologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • wskazanie optymalnego miejsca poboru wody z zasobów naturalnych na potrzeby technologiczne oraz optymalnej drogi przesyłu wody z ujęcia do granic Elektrociepłowni.
  • określenie dostępnych źródeł ścieków technologicznych wytwarzanych w EC możliwych do ponownego wykorzystania.
  • określenie jakości (parametrów maksymalnych) odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej powstających w Elektrociepłowni w wyniku ponownego wykorzystania ścieków technologicznych.
  • określenie parametrów oczyszczonych ścieków komunalnych, które mogą być wykorzystane do celów technologicznych w Elektrociepłowni i ocena pod tym kątem parametrów ścieków pochodzących z miejskiej oczyszczalni ścieków. Określenie ewentualnych metod uzdatniania oczyszczonych ścieków komunalnych do celów technologicznych.
  • wskazanie optymalnej drogi przesyłu ścieków z oczyszczalni do granic Elektrociepłowni.
  • określenie jakości odprowadzanych ścieków powstających w wyniku wykorzystania ścieków z oczyszczalni komunalnej.