ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Sporządzenie wniosków o dofinansowanie dla modernizacji...

POMOC TECHNICZNA: Sporządzenie wniosków o dofinansowanie dla modernizacji infrastruktury oświetleniowej zarządzanej przez spółkę TAURON Nowe Technologie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus” / 2021 - 2022

POMOC TECHNICZNA: Sporządzenie wniosków o dofinansowanie dla modernizacji infrastruktury oświetleniowej zarządzanej przez spółkę TAURON Nowe Technologie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus” / 2021 - 2022

08.10.2021 podpisaliśmy kontrakt z Tauron Nowe Technologie S.A. na doradztwo techniczne w zakresie sporządzenia dwóch wniosków o dofinansowane na potrzeby uzyskania dofinansowania dla modernizacji infrastruktury oświetleniowej zarządzanej przez spółkę TAURON Nowe Technologie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”.

Specjaliści SAFEGE przygotują dokumentację aplikacyjną zawierającą dwa wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w ramach programu priorytetowego „Energia Plus” (II nabór) w celu złożenia ich do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski zostaną sporządzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, dokumentami oraz wytycznymi NFOŚiGW przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

SAFEGE będzie również świadczyć usługi doradcze na rzecz Zamawiającego w trakcie oceny przez NFOŚiGW przedmiotowych wniosków, jak również będzie dokonywać aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej, polegającej na wnoszeniu wyjaśnień, poprawek i uzupełnień, zgodnie z ustaleniami i uwagami zgłoszonymi za pośrednictwem Zamawiającego przez instytucje zaangażowane w ocenę złożonych wniosków.