ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Sprawdzenie instalacji i dokumentacji elektrycznej w...

POMOC TECHNICZNA: Sprawdzenie instalacji i dokumentacji elektrycznej w magazynach w Pruszkowie / 2017

POMOC TECHNICZNA: Sprawdzenie instalacji i dokumentacji elektrycznej w magazynach w Pruszkowie / 2017

01.03.2017 podpisaliśmy kontrakt z MLP TEMP Sp. z o.o. z Pruszkowa na realizację Projektu, na który składają się następujące zadania:

  • wykonanie sprawdzenia instalacji oraz zdiagnozowanie nieprawidłowości w działaniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu;
  • zaopiniowanie dokumentacji wykonawczej elektrycznej dla przebudowy instalacji w hali Koniko DZ. nr 47/5, 45/5, 45/8, 33, 45/9, 45/6, 45/10.

Inwestycja jest zlokalizowana w Pruszkowie, w siedzibie głównej firmy logistycznej MLP TEMP oferującej nowoczesne powierzchnie magazynowe.