ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od...

POMOC TECHNICZNA: Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 / 2014 - 2015

POMOC TECHNICZNA: Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 / 2014 - 2015

Kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na przygotowanie Uzupełniającego studium wykonalności wraz z dokumentacją przetargową dla Wariantu XIV tunelu średnicowego realizowanego w ramach budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 w ramach projektu POIiŚ 7.1-76 „Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15”.

Zakres Studium obejmuje:

  • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej,
  • wykonanie kwerendy archeologicznej,
  • dokonanie oceny możliwości budowy przystanków na zatwierdzonej w Wariancie XIV trasie przebiegu linii kolejowej w tunelu w aspekcie geometrycznym i funkcjonalnym,
  • określenie oddziaływania inwestycji na infrastrukturę miejską,
  • opracowanie analizy kosztów i korzyści.

Zakres dokumentacji przetargowej obejmuje:

  • opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego
  • oszacowanie na podstawie PFU wartości zamówienia
  • rozbicie ceny ofertowej na planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.