ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego...

PROJEKTOWANIE: Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka w Poznaniu / 2019 - 2020

PROJEKTOWANIE: Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka w Poznaniu / 2019 - 2020

19.06.2019 podpisaliśmy kontrakt ze spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie na „Budowę trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka – prace projektowe wraz z pełnieniem usług nadzoru autorskiego”. Naszym partnerem w tym projekcie jest ceniona firma GRAPH'IT.

Projekt dotyczący ulicy Ratajczaka wzbudza duże emocje - jest to bowiem ważna dla Poznania arteria; zyska ona nowe połączenie tramwajowe, którego nie było dotychczas w ciągu tej ulicy, ponadto w projekcie tym zostaną wykorzystane nowe technologie związane z BIM'em (Building Information Modelling).

Nowo-projektowana trasa tramwajowa ułatwi dojazd do centrum miasta z dzielnic Wilda czy Dębiec. Jeden z torów będzie prowadzić z ul. Św. Marcin w ul. Ratajczaka. Tor w przeciwną stronę będzie zaś doprowadzony do pl. Wolności. Na skrzyżowaniu ulic Niezłomnych, Matyi i Królowej Jadwigi zaplanowano rozjazdy we wszystkich kierunkach, a nowy przystanek znajdzie się przy Starym Browarze. Na torowisku między ul. Św. Marcin a Taczaka odbywać się będzie również ruch samochodowy. Poprawi się estetyka ulicy; będzie ona mieć jeden pas ruchu w jedną stronę, zaś jezdnia i chodniki będą na jednym poziomie.

Budowa nowej trasy tramwajowej jest ostatnim etapem Projektu Centrum, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności tej części miasta, wygospodarowanie dodatkowych przestrzeni dla pieszych przy niezmienionej liczbie miejsc parkingowych, zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenia środowiska; ogólne podniesienie komfortu wszystkich użytkowników.

O tym ważnym dla miasta projekcie piszą:

Zobacz zdjęcia
PROJEKTOWANIE: Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka w Poznaniu / 2019 - 2020