ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Most na rz. Bug w Małkini

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Koncepcji zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych i...

PROJEKTOWANIE: Koncepcji zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i sposobu zasilania w wodę akwenu rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie” / 2021 - 2022

PROJEKTOWANIE: Koncepcji zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i sposobu zasilania w wodę akwenu rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie” / 2021 - 2022

13.08.2021 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Stołecznym Warszawa na opracowanie „Koncepcji zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i sposobu zasilania w wodę akwenu rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”.

Celem projektu jest uzyskanie:

  1. kompleksowej koncepcji o charakterze studialno-analitycznym, zawierającej wytyczne do projektowania, stanowiącej podstawę do podjęcia decyzji w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, z uwzględnieniem przebudowy lub rozbudowy systemu odprowadzanie tych wód w celu dostosowania go do aktualnych potrzeb: wykorzystania jako źródła awaryjnego zasilania w wodę, retencjonowania i odprowadzania;
  2. wariantowej koncepcji o charakterze studialno-analitycznym, zawierającej wytyczne do projektowania, określającej źródła i możliwości techniczne zasilania w wodę akwenu rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie” wodami odpowiedniej jakości i ilości.

Jeziorko Czerniakowskie jest największym naturalnym zbiornikiem wodnym na terenie Warszawy. Stanowi ono fragment Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Od wielu lat problemem jest obniżanie się poziomu wody w jeziorze.

Przygotowane przez specjalistów SAFEGE opracowanie będzie podstawową wytyczną do realizacji sieci urządzeń wodnych, które mają zapewnić retencje wód opadowych i roztopowych oraz zasilanie nimi jeziora.

Z uwagi na niekwestionowaną wartość przyrodniczą i kulturową tego akwenu oraz fakt jego ochrony prawnej na mocy ustawy o ochronie przyrody, zakres koncepcji został rozbudowany o zagadnienia przyrodnicze. Ocena środowiska w wymaganym zakresie będzie podstawą do wskazania rozwiązań zapewniających maksymalną ochronę ekosystemu i siedlisk związanych z Jeziorkiem Czerniakowskim.