ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy i powrotnych - PT Piła / 2017

PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy i powrotnych - PT Piła / 2017

PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy i powrotnych - PT Piła / 2017

23.06.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Energetyka Obsługa S.A. na Opracowanie dokumentacji - projekt budowlany; Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania inwestycyjnego przyjętego do realizacji w ramach planu rzeczowo-finansowego na rok 2017:

  1. Modernizacja kabli zasilaczy od PT Piła do OKZ 10, 20, 110, 120, 90, 130 wymiana kabla YAKYpy1x500
  2. na YAKYFpy 1x500
  3. Modernizacja kabli powrotnych od PT Piła do skrzyń przytorowych - wymiana wyeksploatowanych skrzyń
  4. przytorowych i kabli zgodnie z zapytaniem ofertowym nr OS5-Os4-211/ 042 / 2017 z dnia 29.05.2017r.