ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Modernizacja linii kablowych SN 15kv / 2017 - 2020

PROJEKTOWANIE: Modernizacja linii kablowych SN 15kv / 2017 - 2020

PROJEKTOWANIE: Modernizacja linii kablowych SN 15kv / 2017 - 2020

28.02.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Energetyka S.A. na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej, projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla modernizacji linii kablowych SN 15kv – 3 zadania”.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 części:

  • zadanie nr 1 – modernizacja linii kablowej SN 15kV: demontaż istniejącej linii kablowej o długości ok. 1500 mb i budowa nowej w oparciu o kabel sieciowany XRUHAKxs 120/50 mm po częściowo zmienionej trasie pomiędzy ST4 a ST5 na stacji kolejowej Lublin Tatary;
  • zadanie nr 2 – modernizacja linii kablowej SN 15kV: demontaż istniejącej linii kablowej o długości ok. 2500 mb i budowa nowej w oparciu o kabel sieciowany XRUHAKxs 120/50 mm po częściowo zmienionej trasie pomiędzy ST4 a ST3 na st. LHS Zamość Bortatycze;
  • zadanie nr 3 – modernizacja linii kablowej SN 15kV: demontaż istniejącej linii kablowej o długości ok. 200 mb i budowa nowej w oparciu o kabel sieciowany XRUHAKxs 70/25 mm po częściowo zmienionej trasie pomiędzy słupem nr 15 linii napowietrznej PGE a rozdzielnią SN stacji MSTW Susiec.