ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Ochrona przeciwpożarowa podziemnej części dworca kolejowego...

PROJEKTOWANIE: Ochrona przeciwpożarowa podziemnej części dworca kolejowego Warszawa Centralna oraz nadzór autorski w czasie realizacji tego zdania - Warszawa / 2015 - 2018

PROJEKTOWANIE: Ochrona przeciwpożarowa podziemnej części dworca kolejowego Warszawa Centralna oraz nadzór autorski w czasie realizacji tego zdania - Warszawa / 2015 - 2018

Kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej podziemnej części dworca kolejowego Warszawa Centralna oraz na pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji tego zdania.

Projekt budowlany i wykonawczy obejmie halę peronową oraz galerie podziemne (wschodnią, południową, środkową i północną w części nieobjętej projektem estetyzacji dworca).

PROJEKTOWANIE: Ochrona przeciwpożarowa podziemnej części dworca kolejowego Warszawa Centralna oraz nadzór autorski w czasie realizacji tego zdania - Warszawa / 2015 - 2018

Zakres prac projektowych obejmuje m.in. wykonanie:

  • wydzieleń pożarowych (w tym ścian, stropów, drzwi przeciwpożarowych, kurtyn, przejść pożarowych przez ściany stropy);
  • oddymiania galerii dworca i hali peronowej;
  • systemu SSP i DSO;
  • oświetlenia awaryjnego;
  • niezbędnych systemów gaszenia mgłą (gazem);
  • instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
  • wydzielenia pożarowego dźwigów;
  • zabezpieczeń pożarowych przejść instalacyjnych.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu inwestycyjnego pn. „System bezpieczeństwa na dworcach kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego (WWK)”.