ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,...

PROJEKTOWANIE: Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej dworca kolejowego Warszawa Centralna / 2014

PROJEKTOWANIE: Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej dworca kolejowego Warszawa Centralna / 2014

Kontrakt (w konsorcjum z firmą Tremend) z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A na opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej dworca kolejowego Warszawa Centralna wraz ekspertyzami technicznymi i wykonaniem projektów wykonawczych w branży konstrukcyjnej z z ich kosztorysem inwestorskim.

Inwentaryzacja zawierała m.in.:

 • rzuty wszystkich kondygnacji budynków, galerii/korytarzy podziemnych i peronów,
 • bilans powierzchni wszystkich kondygnacji, w tym zaklasyfikowanie wszystkich powierzchni do trzech grup: komercyjnej, publicznej i technicznej,
 • charakterystyczne przekroje poprzeczne,
 • rzuty dachu,
 • elewacje budynków,
 • pomiar wysokości,
 • zwymiarowanie elementów konstrukcyjnych,
 • rzuty kompleksu obiektu (zagospodarowanie),
 • instalacje: elektryczną, wentylacyjną, sanitarną, wodociągową,
 • sieci strukturalne (komputerowe, teletechniczne),
 • instalacje ppoż: SAP, DSO,
 • ekspertyzy i opinie techniczne dotyczących stanu elementów konstrukcyjnych obiektu (w tym m.in. stropów, słupów i ścian nośnych),
 • projekty konstrukcyjne wykonawcze napraw wraz z kosztorysem inwestorskim.

Na podstawie inwentaryzacji i przeprowadzonej ekspertyzy technicznej przygotowaliśmy projekty konstrukcyjne wykonawcze napraw wraz z kosztorysem inwestorskim. Ponadto dokonaliśmy weryfikacji oraz kompleksowej digitalizacji (tj. zeskanowania i przeniesienia na nośniki cyfrowe) wszystkich posiadanych elementów dokumentacji obiektu, których status uznany został za aktualny i obowiązujący, w tym: ekspertyz, atestów, protokołów, protokołów badań i pomiarów, projektów etc.