ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Podstacja trakcyjna Miasteczko / 2017

PROJEKTOWANIE: Podstacja trakcyjna Miasteczko / 2017

PROJEKTOWANIE: Podstacja trakcyjna Miasteczko / 2017

01.06.2017 podpisaliśmy kolejny już kontrakt z PKP Energetyka Obsługa S.A. – tym razem na realizację inwestycji dotyczącej wykonania projektu budowlano-wykonawczego podstacji trakcyjnej Miasteczko nr Z155/48428.

Szczegółowy zakres zadań to:

1) „Modernizacja kabli zasilaczy od podstacji trakcyjnej Miasteczko do odłącznika kabla zasilacza 10, 20, 30, 40 – z YAKYpy1x500 na YAKYFpy 1x500”, polegająca na:

  • wymianie istniejącej linii zasilacza typu „OKZ 10” na linię kablową typu 1 x YAKYFpy 3,6/6kV 1x500 na dł. około 77 m (wymiana wraz z demontażem istniejącej linii);
  • wymianie istniejącej linii zasilacza typu „OKZ 20” na linię kablową
  • typu 1 x YAKYFpy 3,6/6kV 1x500 na długości około 305 m (wymiana z demontażem istniejącej linii);
  • wymianie istniejącej linii zasilacza tupu „OKZ 30” na linię kablową typu 1 x YAKYFpy 3,6/6kV 1x500 na dł. 290 m (wymiana i  demontaż istniejącej linii);
  • wymianie istniejącej linii zasilacza typu „OKZ 40” na linię kablową typy 1 x YAKYFpy 3,6/6kV 1x500 na dł. 103 m (wymiana z demontażem).

2) „Modernizacja kabli powrotnych od podstacji trakcyjnej Miasteczko do skrzyń przytorowych – wymiana wyeksploatowanych przytorowych skrzyń i kabli”, polegająca na:

  • wymianie kabli powrotnych typu 4 x YAKY1x240 mm2 wprowadzonych do podstacji trakcyjnej Miasteczko o łącznej długości 716 m;
  • wymianie wyeksploatowanych skrzyń przytorowych (wymiana wraz z demontażem).