ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE + POMOC TECHNICZNA: Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku...

PROJEKTOWANIE + POMOC TECHNICZNA: Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol / 2014 - 2015

PROJEKTOWANIE + POMOC TECHNICZNA: Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol / 2014 - 2015

Kontrakt (w konsorcjum z firmą Schuessler -Plan) z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla budowy LCS Terespol w ramach projektu nr POIiŚ 7.1-101 „Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – PRACE PRZYGOTOWAWCZE”.

Projekt ten, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, jest kolejnym etapem modernizacji między Warszawą a granicą z Białorusią w Terespolu/Brześciu.

Mieliśmy już okazję modernizować linię kolejową E20 na odcinku Siedlce - Terespol w latach 2005 - 2011.

Modernizacja linii kolejowej E20 w latach 2005 - 2011.

Odcinek Siedlce - Terespol linii kolejowej Nr 2 Warszawa - Terespol tworzy część korytarza panaeuropejskiego II (który obecnie stanowi część Transeuropejskiej Sieci Kolejowej TEN-T w Polsce) E 20 AGC. Korytarz ten prowadzi na wschód z Berlina do Moskwy przez centrum Polski, przechodząc przez Warszawę. Łączy on ważniejsze stolice Unii Europejskiej i kraje sąsiadujące.

We wschodniej Polsce ruch pasażerski odbywa się po linii E20 między Warszawą, a granicą z Białorusią, przechodząc przez stacje kolejowe: Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Chotyłów, Małaszewicze, Terespol. Towarowy transport kolejowy w korytarzu II w większości omija Warszawę od południa poprzez odcinek linii CE 20, który łączy Łowicz na zachodzie z Łukowem na wschodzie, gdzie ruch torowy ponownie włącza się w linię E20.

Głównym celem modernizacji, którą przygotujemy jest usprawnienie prowadzenia ruchu w ciągu linii E 20 i CE 20 poprzez osiągnięcie parametrów użytkowych linii kolejowej umożliwiających przejazd pociągów pasażerskich z prędkością v = 160 km/h i pociągów towarowych z prędkością v = 120 km/h przy nacisku na oś 221 kN (22,5 t/oś).

Prace prowadzone na linii E 20 miały charakter modernizacji o wielobranżowym zakresie i wysokim stopniu złożoności.

W opracowywanej dokumentacji uwzględniono m.in. następujące rodzaje robót: roboty torowe nawierzchniowe, podtorowe i odwodnieniowe, a także:

 • przebudowę peronów z wyposażeniem;
 • roboty drogowe związane z przebudową przejazdów i obiektów inżynieryjnych,
 • roboty telekomunikacyjne;
 • sieć trakcyjna, elektroenergetyka nietrakcyjna;
 • obiekty inżynieryjne;
 • obiekty kubaturowe do zabudowy urządzeń srk z instalacjami;
 • urządzenia sterowania ruchem kolejowym;
 • prace związane z ochroną środowiska;
 • pomiary geodezyjne i inne roboty towarzyszące;
 • usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną;
 • roboty rozbiórkowe.