ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE + POMOC TECHNICZNA: Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu...

PROJEKTOWANIE + POMOC TECHNICZNA: Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego / 2015 - 2017

PROJEKTOWANIE + POMOC TECHNICZNA: Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego / 2015 - 2017

Kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego” w ramach zadania „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020”.

Celem jest stworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego, które będzie nadzorowało całość obszaru sieci linii kolejowych. Do jego zadań w szczególności należeć będzie:

  • nadzór nad pracą Regionalnych Centrów Sterowania i Zarządzania Ruchem Kolejowym,
  • współpraca z głównymi dyspozyturami przewoźników i zarządców infrastruktury,
  • zarządzanie i koordynowanie działań w sytuacjach kryzysowych,
  • nadzór nad przewozami specjalnymi i ich koordynacja,
  • zapewnienie przepływu informacji,
  • współdziałanie z państwowymi organami zarządzania kryzysowego i służbami ratowniczymi oraz porządkowymi,
  • koordynacja działań SOK,
  • nadzorowanie przebiegu robot zimowych (śledzenie sytuacji zimowej, monitorowanie, przekazywanie otrzymanych z IMGW informacji meteorologicznych, przekazywanie dyspozycji kierownictwa akcji zimowej),
  • zarządzanie siłami i środkami kolejowymi w skali całej sieci kolejowej (pociągi ratownicze, sieciowe, zespoły szybkiego usuwania awarii).

Rozwiązanie to zapewni bezpieczne, sprawne i regularne prowadzenia ruchu kolejowego.