ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i...

PROJEKTOWANIE: Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu / 2017 - 2021

PROJEKTOWANIE: Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu / 2017 - 2021

29.06.2017 podpisaliśmy w konsorcjum z firmą BBF Sp. z o.o. kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach Projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”.

Inwestycja ma na celu zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu poprzez dostosowanie istniejącej infrastruktury do obecnej technologii pracy operatorów i przewoźników oraz do współczesnych i planowanych potrzeb przewozowych.

Planowany zakres przedsięwzięcia:

  • kompleksowa przebudowa układu torowego stacji wraz z podtorzem i odwodnieniem;
  • prace rozbiórkowe torów, rozjazdów, nawierzchni przejazdów oraz urządzeń towarzyszących;
  • przebudowa/budowa układu drogowego, budowa placów oraz dróg technologicznych;
  • przebudowa 2 wiaduktów kolejowych i mostu kolejowego na linii kolejowej nr 990;
  • przebudowa systemu sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń telekomunikacyjnych;
PROJEKTOWANIE: Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu / 2017 - 2021
  • przebudowa sieci trakcyjnej, w tym: elektryfikacja linii kolejowej nr 990 na dł. 1,832 km oraz nr 996 na dł. ok. 2,501 km;
  • przebudowa urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnej;
  • przebudowa urządzeń elektroenergetycznych;
  • odtworzenie i budowa odwodnienia;
  • zabudowa elementów ochrony środowiska, takich, jak zabezpieczenia przeciwhałasowe.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.