ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i...

PROJEKTOWANIE: Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu / 2019

PROJEKTOWANIE: Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu / 2019

20.09.2019 podpisaliśmy kontrakt z firmą TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu na wykonanie dokumentacji budowlanej dla robót budowlanych na Stacji Świnoujście w ramach zadania nr 2 pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”.

W skład projektów budowlanych, które opracuje nasze Biuro Projektowe wejdą w szczególności:

  • projekty budowlane zamienne
  • projekty wykonawcze z wyłączeniem branży sterowania ruchem kolejowymi telekomunikacji z koordynacją międzybranżową na etapie projektowania
  • projekty powykonawcze.

Na stacji Świnoujście zostanie wybudowanych 34 km torów, z czego 2 km na terenie Portu Morskiego w Świnoujściu. Zmodernizowanych zostanie 10 przejazdów oraz wymienione 108 rozjazdów. Zamontowane zostaną urządzenia SRK, które zwiększą poziom bezpieczeństwa przewozów.

Po przebudowie porty w Szczecinie i Świnoujściu będą mogły obsługiwać dłuższe pociągi, a co za tym idzie - przewoźnicy zwiększą możliwości poprzez skrócenie czasu załadunku i rozładunku towarów do kilkudziesięciu minut. 

Projekt jest dofinansowany z unijnego instrumentu finansowego CEF "Łącząc Europę".