ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Przebudowa części towarowej i osobowej kolejowego przejścia...

PROJEKTOWANIE: Przebudowa części towarowej i osobowej kolejowego przejścia granicznego w Medyce wraz z towarzyszącą infrastrukturą / 2017

PROJEKTOWANIE: Przebudowa części towarowej i osobowej kolejowego przejścia granicznego w Medyce wraz z towarzyszącą infrastrukturą / 2017

11.07.2017 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie na opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji polegającej na przebudowie części towarowej i osobowej kolejowego przejścia granicznego w Medyce wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Na przedsięwzięcie składają się następujące etapy:

  • Etap I: dokumentacja geotechniczna, projekt budowlany, wystąpienie w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, badań, uzgodnień, decyzji w tym do wystąpienia w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • Etap II: dokumentacja wykonawcza, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski, dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.