ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu - 16...

PROJEKTOWANIE: Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu - 16 lokalizacji / 2017 - 2019

PROJEKTOWANIE: Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu - 16 lokalizacji / 2017 - 2019

22.06.2017 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. w Warszawie  na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej, jak również dokumentacji projektowej technicznej wielobranżowej oraz prowadzenie nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji polegającej na: przebudowie i budowie dworców kolejowych Doliny Popradu, która obejmuje łącznie 16 lokalizacji.

Na przedsięwzięcie składają się następujące etapy:

  • Etap I – dokumentacja przedprojektowa wraz z opracowaniami kosztorysowymi (ZZK)
  • Etap II – projekt budowlany
  • Etap IIa – uzyskanie pozwolenia na budowę
  • Etap III – projekt wykonawczy wraz z opracowaniami kosztorysowymi (kosztorys inwestorski, STWiOR i przedmiary robót)
  • Etap IV – nadzór autorski