ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Przebudowa instalacji i urządzeń rozdzielnic R1 i R3 bocznicy...

PROJEKTOWANIE: Przebudowa instalacji i urządzeń rozdzielnic R1 i R3 bocznicy kolejowej Warszawa Grochów / 2019

PROJEKTOWANIE: Przebudowa instalacji i urządzeń rozdzielnic R1 i R3 bocznicy kolejowej Warszawa Grochów / 2019

22.01.2019 podpisaliśmy kontrakt z PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie na „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wykonania w systemie zaprojektuj i zbuduj przebudowy instalacji i urządzeń rozdzielnic R1 i R3 bocznicy kolejowej Warszawa Grochów”. Celem przebudowy instalacji i urządzeń rozdzielnic R1 i R3 jest uwzględnienie zaleceń zawartych w opinii technicznej „Zasilanie 1,5kV/50Hz na stacji postojowej Warszawa Grochów” oraz uruchomienie stanowisk 123 i 124 w zakresie wszystkich napięć UIC (3kV, 1,5kV, 1kV 50 Hz, 1kV 16 2/3Hz, 1,5kV DC).

PFU będzie  przygotowywany dla następującego zakresu prac projektowych i montażowo-instalacyjnych:

1) Dla rozdzielnicy R1:

 • Opracowanie projektu i wykonanie izolacji poprzecznych torów 123 i 124 dla potrzeb wielonapięciowych stanowisk prób składów pociągów nr 123 i 124,
 • Opracowanie projektu i wykonanie montażu dławików torowych dla torów 123 i 124,
 • Opracowanie projektu i wykonanie oddzielenia sieci powrotnej prądu stałego 3kV od prądu zmiennego 1,5kV 50Hz,
 • Uruchomienie stanowisk 123 i 124 w zakresie wszystkich napięć UIC (3kV, 1,5 kV i 1kV 50Hz, 1kV 16 2/3Hz, 1,5kV DC),
 • Uruchomienie rozdzielnicy 15kV w R1 i linii zasilającej z GSP,
 • Uruchomienie transformatora 15/06/06kV,
 • Uruchomienie zasilacza trakcyjnego ZT 450 (1kV 50Hz, 1kV 16 2/3Hz, 1,5kV DC),
 • Uruchomienie układu sterowania załączaniem stanowisk 123 i 124 w zakresie wszystkich napięć,
 • Wykonanie prób zwarciowych i pomiarów napięć rażenia dla w/w zakresów napięć zasilających na stanowiskach 123 i 124,
 • Uruchomienie zasilania punktów 123 i 124 z GSP poprzez R1 w zakresie napięcia 1,5kV 50Hz,
 • Opracowanie projektu i montaż EZZ i Testera Ciągłości Kabli Powrotnych.

2) Dla rozdzielnicy R3:

 • Opracowanie technicznego projektu wykonawczego rozdzielenia układów sieci powrotnych dla systemu zasilania prądem stałym 3kV od układów powrotnych dla systemu zasilania napięciem przemiennym 1kV/50Hz i 1,5kV/50Hz ze stacji GSP wraz z realizacją robót objętych zakresem projektu.