ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Przebudowa wyjścia linii potrzeb nietrakcyjnych Podbory...

PROJEKTOWANIE: Przebudowa wyjścia linii potrzeb nietrakcyjnych Podbory Kalwaria oraz Modernizacja linii średniego napięcia z rozdzielnic siłowych RS 2 Prokocim do stacji transformatorowej ST 10 Płaszów

PROJEKTOWANIE: Przebudowa wyjścia linii potrzeb nietrakcyjnych Podbory Kalwaria oraz Modernizacja linii średniego napięcia z rozdzielnic siłowych RS 2 Prokocim do stacji transformatorowej ST 10 Płaszów

31.03.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Energetyka S.A. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz na pełnienie nadzoru autorskiego dla następujących zadań Departamentu Kontraktacji Elektroenergetyki w Krakowie:

  1. „Przebudowa wyjścia linii potrzeb nietrakcyjnych Podbory Kalwaria z podstacji trakcyjnej Podbory na kablowy 1,5 km wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych”;
  2. „Modernizacja linii średniego napięcia z rozdzielnic siłowych RS 2 Prokocim do stacji transformatorowej ST 10 Płaszów długości 1,5km wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych”.