ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Ścieżka rowerowa w ciągu drogi woj. nr 689 na odcinku...

PROJEKTOWANIE: Ścieżka rowerowa w ciągu drogi woj. nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa / 2019 - 2020.

PROJEKTOWANIE: Ścieżka rowerowa w ciągu drogi woj. nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa / 2019 - 2020.

19.03.2019 podpisaliśmy kontrakt z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa”.

Nasi projektanci z Biura Projektów i Konsultingu SAFEGE zaprojektują m.in.:

  • budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego (szerokość ok. 3 m)
  • rozbudowę / przebudowę / budowę drogowych obiektów inżynierskich
  • rozbudowę istniejącego / budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa) wraz z odprowadzeniem wody
  • przebudowę / budowę miejsc dostępu do drogi publicznej
  • przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń innych branż (elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych i innych), kolidujących z projektowaną ścieżką
  • uzupełnienie istniejącego / budowę nowego oświetlenia
  • zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego
  • budowę miejsca obsługi rowerzystów w okolicach Rezerwatu Żubrów.

Projektowana przez SAFEGE ścieżka rowerowa zdecydowanie zwiększy walory turystyczne tego wyjątkowego rejonu i zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów oraz pieszych.

zakres inwestycji

UDOSTĘPNIENIE PROJEKTU

Dotyczy: „Opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa"

Termin udostępnienia projektu: do dnia 22.05.2020 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wraz z Jednostką Projektową SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce zapraszają do zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi w związku z opracowaną dokumentacją projektową dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa”.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Hajnówka oraz gminy Białowieża, na odcinku od ulicy Celnej w m. Hajnówka do granicy państwa polskiego, po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 689. Długość projektowanej ścieżki wynosi około 21 km.

Mając na uwadze oczekiwania miejscowej ludności oraz zainteresowanych stron PZDW w Białymstoku pragnie, aby wszelkie kwestie związane z wykonaniem ścieżki zostały rozstrzygnięte na etapie projektowania inwestycji.

Z uwagi na obowiązujące obecnie ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), w związku z zakazem organizowania zgromadzeń, zebrań, spotkań oraz w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, w zastępstwie konsultacji społecznych, które miały zostać zorganizowane i zgodnie z ustaleniami ze spotkania konsultacyjnego w dniu 11.12.2019 r. umożliwiamy Państwu w innej formie zapoznanie się z projektowaną trasą ścieżki rowerowej.

 

W związku z powyższym do dnia 22.05.2020 r. będzie możliwość zapoznania się z projektem budowy drogi rowerowej, umieszczonym  na stronach internetowych:

  • Przedstawiciela Inwestora, tj. PZDW w Białymstoku: KLIKNIJ TU
  • Jednostki projektowej, tj. SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce: KLIKNIJ TU

 

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektu można przesyłać w formie pisemnej pocztą lub e-mailem na poniżej podane adresy do dnia 22.05.2020 r.:

Przedstawiciel Inwestora:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

tel. (85) 67 67 130, fax. (85) 67 67 153

email: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

Jednostka projektowa:

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

tel.: +48 22 47 942 47, fax: +48 22 47 942 48

e-mail: biuro@safege.pl

 

Zapraszamy wszystkich Państwa zainteresowanych projektowaną inwestycją do zapoznania się z projektem.

Projekt do pobrania: KLIKNIJ TUTAJ