ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Projekty | Projekt | PROJEKTOWANIE: Wykonanie koncepcji technologii i organizacji centrum obsługi...

PROJEKTOWANIE: Wykonanie koncepcji technologii i organizacji centrum obsługi technicznej w rejonie przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią / 2020

PROJEKTOWANIE: Wykonanie koncepcji technologii i organizacji centrum obsługi technicznej w rejonie przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią / 2020

09.01.2020 podpisaliśmy kontrakt z firmą Systra S.A. Oddział w Polsce we Wrocławiu na wykonanie koncepcji technologii i organizacji centrum obsługi technicznej w Małaszewiczach w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej w rejonie przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne”.

Koncepcja, którą wykonają nasi eksperci obejmować będzie:

  • opracowanie planu generalnego (layout) wraz z zaznaczonymi obszarami przeznaczonymi do wykonywania poszczególnych czynności
  • lokalizację poszczególnych urządzeń (maszyn) we wszystkich pomieszczeniach warsztatowych w obiekcie Centrum Obsługi Technicznej z zachowaniem ciągów technologicznych
  • wstępną lokalizację przyłączy mediów (prąd, sprężone powietrze, kanalizacja)
  • wstępną lokalizację dróg transportowych przy założeniu, że transport wewnątrz hali będzie się odbywał za pomocą wózka widłowego o max. udźwigu 3,5 t
  • wstępną lokalizację pól odstawczych na materiały zdemontowane w trakcie przeglądu i materiały służące do bieżących przeglądów (materiały eksploatacyjne)
  • szacunkowe zapotrzebowanie na media.

Małaszewicze położone są przy granicy z Białorusią i znajduje się tam jedno z dwóch centrów logistycznych PKP Cargo wyposażone w nowoczesne terminale na styku szerokiego i  standardowego toru kolejowego. W ciągu doby przeładowywanych jest tam od 4 do 6 składów z kontenerami z wagonów szerokich na normalne.