ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej...

INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Batowice – Podłęże / 2017 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Batowice – Podłęże / 2017 - 2021

22.09.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowym S.A. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Batowice – Podłęże” realizowanego w ramach Projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Mydliniki – Podłęże wraz z łącznicami”.

Zakres Zadania obejmuje prace na linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże, na odcinku Kraków Batowice – Podłęże od km 11,184 do km 32,222. Inwestycja będzie prowadzona w systemie „Projektuj i buduj”.

Dzięki Inwestycji przywrócone zostaną podstawowe parametry techniczne wraz z uzyskaniem prędkości konstrukcyjnych na przebudowywanych odcinkach linii kolejowych, a także nastąpi poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zapewnienie przejazdu tranzytowego ruchu kolejowego przez węzeł krakowski (także dla materiałów niebezpiecznych). Po wykonaniu prac pociągi pasażerskie osiągną maksymalną prędkość przejazdową 100 km/h, a pociągi towarowe – 80 km/h. Dopuszczalny nacisk na oś wzrośnie do 221 kN.